ZAMEK Culture Centre

Bardzo Młoda Kultura: Wielkopolska!

BMK: Wielkopolska! stanowi kontynuację działań integrujących sektor kultury z sektorem oświaty sukcesywnie rozwijanych w zespole Centrum Praktyk Edukacyjnych od 2014 roku w ramach dwuletniego pilotażu programu, a od 2016 roku podczas pierwszej edycji programu.

W drugiej edycji rozwijamy wcześniej wypracowane narzędzia, metody i sieci współpracy, proponując dalsze pogłębione i intensywne działania z zakresu edukacji kulturowej.

Kierujemy tę propozycję do przedstawicielek i przedstawicieli sektora oświaty i kultury. W jej ramach zakładamy prowadzenie działań:

- diagnostycznych,

- szkoleniowych,

- informacyjno-integrujących środowiska edukacyjno-kulturowe

- wspierających ich działalność (m.in. poprzez konkursy i tutoring)

- popularyzujących takie wartości i postawy jak: kreatywność, współpraca, innowacyjność czy zaangażowanie społeczne

- prowadzenie działań ewaluacyjnych, służących dalszemu rozwojowi edukacji kulturowej w regionie.


Koordynatorki projektu:

Ewelina Banaszek | e.banaszek@ckzamek.pl | 61 64 65 208 |

Adrianna Sołtysiak | a.soltysiak@ckzamek.pl | 61 64 65 208 |


__________

Grafika ma bardzo intensywne niebiesko-fioletowe tło. Umieszczono na niej rudą cienką ramkę i wpisano: Bardzo Młoda Kultura: Wielkopolska!. Tym samym kolorem poprowadzono 5 poziomych rzędów wąskich prostokątów. Przypominają książki na półce. Niektóre z nich są przewrócone. U dołu znajduje się belka z logotypami.

Wydarzenia w ramach BMK: WIELKOPOLSKA!

Współdziałanie w Kulturze 2021

Współdziałanie w kulturze 2020

Współdziałanie w kulturze 2.0. (2019)

Movies

Loading

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information