ZAMEK Culture Centre

Bardzo Młoda Kultura: Wielkopolska!

BMK: Wielkopolska! stanowi kontynuację działań integrujących sektor kultury z sektorem oświaty sukcesywnie rozwijanych w zespole Centrum Praktyk Edukacyjnych od 2014 roku w ramach dwuletniego pilotażu programu, a od 2016 roku podczas pierwszej edycji programu.

W drugiej edycji rozwijamy wcześniej wypracowane narzędzia, metody i sieci współpracy, proponując dalsze pogłębione i intensywne działania z zakresu edukacji kulturowej.

Kierujemy tę propozycję do przedstawicielek i przedstawicieli sektora oświaty i kultury. W jej ramach zakładamy prowadzenie działań:

- diagnostycznych,

- szkoleniowych,

- informacyjno-integrujących środowiska edukacyjno-kulturowe

- wspierających ich działalność (m.in. poprzez konkursy i tutoring)

- popularyzujących takie wartości i postawy jak: kreatywność, współpraca, innowacyjność czy zaangażowanie społeczne

- prowadzenie działań ewaluacyjnych, służących dalszemu rozwojowi edukacji kulturowej w regionie.


Koordynatorki projektu:

Ewelina Banaszek | e.banaszek@ckzamek.pl | 61 64 65 208 |

Adrianna Sołtysiak | a.soltysiak@ckzamek.pl | 61 64 65 208 |


__________

Grafika ma bardzo intensywne niebiesko-fioletowe tło. Umieszczono na niej rudą cienką ramkę i wpisano: Bardzo Młoda Kultura: Wielkopolska!. Tym samym kolorem poprowadzono 5 poziomych rzędów wąskich prostokątów. Przypominają książki na półce. Niektóre z nich są przewrócone. U dołu znajduje się belka z logotypami.

Wydarzenia w ramach BMK: WIELKOPOLSKA!

Współdziałanie w Kulturze 2021

Współdziałanie w kulturze 2020

Współdziałanie w kulturze 2.0. (2019)

Movies

Loading