ZAMEK Culture Centre

WSPÓŁDZIAŁANIE W KULTURZE 2021 - PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI  „WSPÓŁDZIAŁANIE W KULTURZE 2021” Z DNIA 18.05.2021

I. Zebranie komisji (w formie wideokonferencji).

II. W obradach komisji wzięli udział: Ewelina Banaszek (CPE), Adrianna Sołtysiak (CPE), Barbara Lupa (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lipce), Katarzyna Ogierman (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lipce), Andrzej Wnuk (Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Murzynowie Kościelnym), Barbara Manuszak (Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Murzynowie Kościelnym), Anita Grześkowiak (Szkoła Podstawowa w Niemczynie), Rafał Zięty (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Orzechowie), Alicja Kowalska (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Orzechowie).

III. Przewodniczącą komisji została Ewelina Banaszek.

IV. Komisja została podzielona na 4 podgrupy. W składzie każdej podgrupy znajdowały się koordynatorki CPE (we wszystkich podgrupach) oraz koordynatorzy i koordynatorzy ze szkół, do której był kierowany projekt.

V. Komisja uzgodniła oceny zgłoszonych wniosków, zwracając uwagę na realizację idei działania pt. „Współdziałanie w kulturze 2021”, czyli potrzeby edukacyjno-animacyjne uzgodnione z koordynatorkami i koordynatorami ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lipce, Szkoły Podstawowej w Niemczynie, Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Murzynowie Kościelnym, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  w Orzechowie oraz jego regulaminu. Priorytetowo były traktowane projekty, które:
·      zakładają współpracę oświaty i kultury,
·      podwyższają społeczne i kulturowe kapitały dzieci i młodzieży, 
·      zwiększają świadomość, wiedzę i kompetencje, a tym samym sprawczość w świecie społecznych relacji, 
·      wspierają i wzmacniają postawy otwartości, krytycznego myślenia i uczestnictwa w kulturze,
·      ułatwiają komunikację i współpracę z innymi społecznościami,
·      mają na celu odbudowę zaburzonych w okresie pandemii relacji w środowisku szkolnym,
·      zakładają włączenie i dostęp do danego działania osób z różnymi niepełnosprawnościami.

VI. Szczegółowa dyskusja dotycząca szczegółów nadesłanych projektów.

VII. Głosowanie i wybór projektów do realizacji.

VIII. Komisja wybrała projektu: autorstwa
- Matyldy Górskiej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lipce,
- Joanny Marchewki w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Orzechowie,
- Olgi Stobieckiej-Rozmiarek w Szkole Podstawowej w Niemczynie oraz
- Natalii Adamczyk w Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Murzynowie Kościelnym.

IX. Zakończenie zebrania komisji.

 PROTOKÓŁ PDF