ZAMEK Culture Centre

WSPÓŁDZIAŁANIE W KULTURZE w latach 2016-2018


Zwycięskie projekty - 2018 rokZwycięskie projekty - 2017 rok

Ogłoszenia

CEL KONKURSU: rozpowszechnianie i wspieranie partnerstw pomiędzy podmiotami reprezentującymi sferę kultury i sferę edukacji w realizowaniu przedsięwzięć z zakresu edukacji i animacji kulturowej w województwie wielkopolskim.
NAGRODA: sfinansowanie przez Centrum Kultury Zamek projektów realizowanych w partnerstwach sektora edukacji z sektorem kultury. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 5 000 zł brutto, maksymalna –  12 000 zł brutto (minimum 70% projektów musi być zrealizowania poza Gminą Poznań).
OSOBY MOGĄCE WZIĄĆ UDZIAŁ: osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, placówki oświatowe, prowadzące działalność edukacyjną lub kulturową w województwie wielkopolskim.

JAK PRZEBIEGAŁ KONKURS? Konkurs był podzielony na 2 etapy.W I etapie zgłaszana była propozycja projektu, napisana zgodnie z wytycznymi zawartymi w FORMULARZU KONKURSOWYM.


Po zakończeniu naboru komisja konkursowa z nadesłanych propozycji wybierała kilkadziesiąt, które przeszły do drugiego etapu konkursu.
W II etapie konkursu zakwalifikowane projekty były rozwijane przy współpracy z członkami i członkiniami Centrum Praktyk Edukacyjnych. Na tym etapie osoby uczestniczące w konkursie zobowiązywały się do:

ZDOBYCIA PARTNERA, z którym wspólnie realizowano projekt z zakresu animacji i edukacji kulturowej. Osoby reprezentujące sektor edukacji (np. nauczyciele, wychowawcy, metodycy, edukatorzy) pozyskiwały partnera reprezentującego sektor kultury (np. instytucję kultury, organizację pozarządową zajmującą się kulturą). Osoby reprezentujące sektor kultury pozyskiwały partnera reprezentującego sektor edukacji.

WSPÓŁPRACY z przedstawicielami i przedstawicielkami CPE, z którymi konsultowano założenia projektu w celu przygotowania pełnej aplikacji konkursowej. Formularz był przesłany mailowo do osób zakwalifikowanych do II etapu.

UDZIAŁU w bezpłatnych warsztatach z zakresu edukacji kulturowej organizowanych przez CPE. Tematyka oraz szczegółowe terminy warsztatów ogłaszane były po analizie zgłoszeń, aby odpowiadały na płynące z nich potrzeby


Po zakończeniu etapu II zbierała się komisja konkursowa, która z nadesłanych propozycji wybierała projekty, które uzyskały dofinansowanie.


Kontakt:

Ewelina Banaszek (e.banaszek@ckzamek.pl, tel. 61 64 65 206)

Jakub Walczyk (j.walczyk@ckzamek.pl, tel. kom. 607 609 320)


Adres organizatora konkursu:

Centrum Praktyk Edukacyjnych w Centrum Kultury ZAMEK

Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań


____________
Na jasnozielonym tle grafiki pojawiają się równomiernie rozłożone szkice cienkich rurek. Z jednej strony widać ich wlot. Zakończenia mają różne kolory — pomarańczowe, białe, różowe. Na środku znajduje się biały napis: Współdziałanie oraz pod spodem w granatowym prostokącie: W kulturze. Wszystko zostało napisane drukowanymi literami. W lewym górnym rogu mniejszą czcionką napisano: konkurs.

Partners

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information