ZAMEK Culture Centre

Edukacja Włączająca

Kluczowym celem realizacji projektu jest wyposażenie kadr zajmujących się edukacją dorosłych w wiedzę i kompetencje z zakresu włączania i różnorodności. Po zakończonym szkoleniu oraz obserwacji pracy będą oni mogli aplikować je do swojej działalności podstawowej poszerzając tym samym ofertę CK ZAMEK o programy charakteryzujące się uspołecznionym rozumieniem kultury. Włączanie rożnych grup, których uczestnictwo w życiu społecznym i kulturowym jest znacząco utrudnione, stanowi istotną tego część.

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information