ZAMEK Culture Centre

Warsztat antydyskryminacyjny / Warsztaty Otwarte w Regionie / Bardzo Młoda Kultura: Wielkopolska!

W ramach partnerstwa w programie Bardzo Młoda Kultura: Wielkopolska! w Gminnym Ośrodku Kultury „Sokół” w Czerwonaku odbędą się warsztaty antydyskryminacyjne.


Celem warsztatów będzie zapoznanie osób uczestniczących z podstawowymi pojęciami potrzebnymi do zrozumienia zjawiska dyskryminacji i przeciwdziałania jej przejawom.
W trakcie spotkania będą poruszane następujące treści:
- tożsamość jako kluczowe pojęcie dla planowania działań antydyskryminacyjnych;
- stereotypy - ich pochodzenie, cechy i podstawowe funkcje;
- uprzedzenia i ich odróżnienie od stereotypów;
- łańcuch dyskryminacji;
- rodzaje, formy i poziomy dyskryminacji;
- reagowanie i przeciwdziałanie dyskryminacji w instytucji kultury;
 
Warsztaty poprowadzi Magdalena Szewciów – trenerka antydyskryminacyjna, certyfikowana trenerka samoobrony i asertywności dla kobiet i dziewcząt WenDo a także moderatorka procesów Design Thinking w obszarze innowacji społecznych. Jako trenerka zajmuje się edukacją z zakresu asertywnej komunikacji, różnorodności, równości płci, a także przeciwdziałania przemocy (w tym seksualnej) i przeciwdziałania dyskryminacji. Prowadzi także procesy kreatywne i wsparcie dla instytucji w zakresie innowacyjnych rozwiązań. Działa także jako animatorka kulturalno-społeczna współtworząc i realizując projekty edukacyjne i kulturalne. Ukończyła Kurs Trenerski w Szkole Trenerów Organizacji Pozarządowych, Szkołę Dramy Stosowanej I Stopnia, Akademię Trenerów i Działaczy Antydyskryminacyjnych, Akademię Treningu WenDo oraz szereg szkoleń z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej, antyprzemocowej i komunikacji.
 
Udział w warsztacie jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Organizator poinformuje o udziale w warsztatach. Czas trwania: 6 godziny.


„Warsztaty otwarte w regionie” to cykl warsztatów realizowany w instytucjach partnerskich programu „Bardzo Młoda Kultura: Wielkopolska!” we współpracy z Centrum Praktyk Edukacyjnych.
Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury, Miasta Poznań oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Program "Bardzo Młoda Kultura: Wielkopolska!" jest realizowany przez Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura 2019-2021.