ZAMEK Culture Centre

Efektywna komunikacja w zespole - Warsztaty otwarte z Moniką Klonowską / BMK:Wielkopolska!

Ostatni rok wpłynął na wiele procesów komunikacyjnych, zarówno tych osobistych, jak i pracowniczych, dlatego, wpadliśmy w CPE na pomysł szkolenia, które wydaje nam się być bardzo użyteczny, a mianowicie warsztat o EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI W ZESPOLE.

Warsztat poprowadzi znawczyni tematu Monika Klonowska, z którą mieliśmy już okazję owocnie współpracować przy Niekongresie Animatorów Kultury w 2018, jak i w tym roku przy warsztatach dla osób zaangażowanych we "Współdziałanie w Kulturze 2021".

Szkolenie przeznaczone jest dla osób z sektora edukacji i kultury z Wielkopolski zainteresowanych rozwojem umiejętności porozumiewania się i współpracy w zespołach, którymi kierują lub w których pracują.

Podczas szkolenia poruszone będą również takie kwestie, jak:
Zwiększenie świadomości dotyczącej przyczyn powstawania i narastania nieporozumień.
Poszerzenie wiedzy z zakresu metod komunikacji;
Narzędzia i metody sprawnej komunikacji
Trening strategii rozwiązywania konfliktów w konkretnych sytuacjach zawodowych.

Zapraszamy do skorzystania z warsztatu, który odbędzie się w CK ZAMEK!

Udział w warsztacie jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Zapisy na a.soltysiak@ckzamek.pl
Organizator poinformuje o udziale w warsztatach 7 lipca 2021.

Czas trwania: 9:30-16:00 (wliczona przerwa)

MONIKA KLONOWSKA - trener, psycholog, konsultant. W swojej pracy skupia się na budowaniu świadomości osób zarządzających w zakresie dobrych praktyk w biznesie, uczy konstruktywnego radzenia sobie ze zmianami, konfliktami, przeciwdziałania zjawiskom mobbingu i dyskryminacji.
Szkolę pracowników i pracowniczki, jak budować dobre relacje w środowisku pracy, motywację, efektywnie realizować cele, radzić sobie z konfliktami, stresem, presją. Realizuje autorskie programy szkoleniowe m.in. z zakresu komunikacji, pracy w zespole, negocjacji, wystąpień publicznych, asertywności, rozwiązywania konfliktów, mediacji, radzenia sobie ze stresem (http://klonowska.pl/).
___________________________________________
„Warsztaty otwarte w regionie” to cykl warsztatów realizowany w instytucjach partnerskich programu „Bardzo Młoda Kultura: Wielkopolska!” we współpracy z Centrum Praktyk Edukacyjnych.
Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019–2021.
Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Miasta Poznań.