ZAMEK Culture Centre

EDUKACJA W KRYZYSIE. WYMIANA DOŚWIADCZEŃ. \ Wielkopolskie forum edukacji kulturowej

Edukacja obywatelska, ekologia, szacunek dla różnorodności i odpowiedzialność za wspólnotę stanowią dziś jedne z najbardziej palących problemów dla znajdującego się w głębokim kryzysie moralnym społeczeństwa.

Dzisiejszy system oświaty – chaotycznie reformowany – odwraca się np. od edukacji antydyskryminacyjnej oraz budowania empatycznych i krytycznych postaw, a to właśnie jego systemowe rozwiązania powinny wspierać obywateli w różnym wieku w aktywnym i uważnym uczestnictwie we wspólnocie.

Wyniki wstępnych analiz wniosków z Narad Obywatelskich o Edukacji (NOoE) pokazują, że frustracje uczniów, nauczycieli i rodziców są wysokie jak nigdy wcześniej.

Widzimy agresywne zachowania na ulicach, spowodowane brakiem rzetelnej edukacji. Widzimy media, które manipulują informacjami i porzucają misję rzetelnej pracy. I wreszcie widzimy populistyczne rządy budujące nienawistne postawy wobec wybranych grup obywateli.

Dlatego, chcemy się spotkać, żeby rozmawiać o alternatywnych sposobach wymiany wiedzy, edukacji pozaformalnej i zaangażowanej. Chcemy rozmawiać o tym, jak – pomimo niesprzyjającej rzeczywistości - kształcić się w krytycznym i świadomym uczestnictwie w życiu społecznym.


Na co chcemy zwrócić szczególną uwagę:
- wspólne działania oświaty i kultury – WSPÓŁDZIAŁANIE
- dostrzeganie problemów naszej codzienności – EDUKACJĘ KULTUROWĄ
- praktyczny wymiar przestrzeni – WYMIANĘ DOŚWIADCZEŃ


Nie mamy wpływu na system, ale możemy pomóc sobie nawzajem - myśląc szeroko o możliwych obszarach, stąd może nadejść inspiracja. Tylko w szerokim gronie osób możemy stworzyć przestrzeń wymiany:

- osób zainteresowanych działaniami w szkołach (m.in. uczniowie i uczennice, rodzice)

- osób uczących innych i uczących się (m.in. nauczycielki i nauczyciele, studentki, studenci)

- nieformalnych grup działających w kulturze/edukacji

- pracowników i pracownic instytucji kultury

- osób działających ze społecznościami lokalnymi (m.in. organizacje pozarządowe, aktywistki i aktywiści)


Proponujemy szereg działań, mających na celu zebranie narzędzi do przetrwania w czasie edukacyjnego kryzysu.

3 ŚCIEŻKI EDUKACYJNE: możesz zapisać się na warsztaty w ramach wybranej ścieżki, lub krążyć między tematami!

- ALTERNATYWY - szukasz inspiracji i alternatywnych rozwiązań lub działań? Szukasz dodatkowych aktywności? Ta ścieżka jest dla Ciebie! Proponujemy szereg warsztatów, dzięki którym poznacie różne metody pracy, różne możliwości działań edukacyjnych czy kulturalnych.

- WYTRYCHY - zastanawiasz się jak zrobić małą rewolucję w szkole lub w klasie? Wybierz tę ścieżkę! Proponujemy szereg warsztatów inspiracyjnych, które pomogą działać w szkole wykorzystując system (lub wychodząc poza system).

- POMOC - czujesz wypalenie zawodowe, potrzebujesz pobudzenia lub wygadania się z codziennych zawodowych trudności? To będzie ścieżka dla Ciebie. Proponujemy szereg warsztatów mających na celu wsparcie. Pokażemy metody, które pozwolą przetrwać.

MANIFESTY - krótkie wypowiedzi-manifesty odbywające się w otwartej przestrzeni zamkowej. Wypowiemy, jak chcemy, żeby było, jaka powinna być edukacja i na czym powinna się opierać.

A oprócz tego działania integrujące, wydarzenia towarzyszące.

Niezwykle ważna jest dla nas dostępność tego wydarzenia, dostępność którą rozumiemy bardzo szeroko – przyjmując, że każdy z nas doświadcza „jakiegoś braku”, przyjmując konieczność myślenia o potrzebach innych. Więcej informacji:

DOSTĘPNOŚĆ

Zapraszamy do współtworzenia z nami tego wydarzenia!

Program wydarzenia dostępny jest TUTAJ.

Potrzebujesz szybko zapoznać się z programem? Zachęcamy do zapoznania się z planem lekcji!

Plan lekcji

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, obowiązują zapisy.

„Edukacja w kryzysie. Wymiana doświadczeń. Wielkopolskie forum edukacji kulturowej” realizowane jest w ramach projektu „Bardzo Młoda Kultura: Wielkopolska!”
Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021, a także Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Miasta Poznań.

____________________________________________
Autorki grafiki: Stwory Studio.

Grafika znajduje się na czarnym tle z elementami białymi i brązowymi. Po prawej stronie znajduje się szkic postaci wspinającej się na drabinie, z której odpadają szczeble poniżej osoby. Nad nią znajduje się duży, okrągły kształt - zdaje się zmierzać w jego kierunku. Po lewej stronie znajdują się napisy w ramkach: Bardzo Młoda Kultura: Wielkopolska! EDUKACJA W KRYZYSIE. WYMIANA DOŚWIADCZEŃ. Wielkopolskie forum edukacji kulturowej. 23-25.10.2019. Poniżej znajdują się logotypy organizatorów, partnerów i patrona medialnego: Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, Centrum Praktyk Edukacyjnych, Narodowe Centrum Kultury, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Miasto Poznań i Pismo.

Nagranie wykonane w Sali Wielkiej w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.

Zaproszenie na wydarzenie "Edukacja w kryzysie. Wymiana doświadczeń. Wielkopolskie forum edukacji kulturowej" tłumaczone na polski język migowy.

Zrealizowano we współpracy z Towarzystwem Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego GEST.

WYDARZENIA