ZAMEK Culture Centre

„Psychologiczne pułapki oceniania – o czynnikach wypływających na nasze oceny i błędach poznawczych” / Warsztaty Otwarte w Regionie / Bardzo Młoda Kultura: Wielkopolska!

WARSZTATY OTWARTE W REGIONIE – Bardzo Młoda Kultura: Wielkopolska!


W ramach partnerstwa w programie Bardzo Młoda Kultura: Wielkopolska! w Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza w Kwilczu odbędą się warsztaty „Psychologiczne pułapki oceniania – o czynnikach wypływających na nasze oceny i błędach poznawczych”.


Celem zajęć będzie rozpoznanie czynników wpływających na nasze postrzeganie i ocenianie innych ludzi, omówienie pochodzenia i funkcji stereotypów, przekaz wiedzy na temat różnic między stereotypami, uprzedzeniami i dyskryminacją, a przede wszystkim refleksja na własnymi stereotypami i uprzedzeniami oraz uświadomienie, jak mogą one doprowadzać do dyskryminacji oraz przemocy i usprawiedliwiać je. Uczestnicy i uczestniczki zostaną zapoznani z problematyką mowy nienawiści, dyskryminacji i przemocy wynikającej ze stereotypów i uprzedzeń, z którymi mogą się spotkać w życiu codziennym (jako świadkowie, opiekunowie młodzieży etc.) lub których mogą sami doświadczać w swoim życiu. Podczas zajęć zastanowimy się, jakie są źródła i funkcje stereotypów, a także poznamy metody ich redukowania. Będziemy przyglądać się, jak stereotypy mogą doprowadzić do dyskryminacji i jak ważne jest ich rozpoznawanie w swoim własnym myśleniu. Zastanowimy się, czym jest tolerancja i jakie są jej granice, czym jest tożsamość społeczna, jakie cechy i tożsamości są narażone na stereotypizację, stygmatyzację i dyskryminację.

Warsztaty poprowadzi trenerski duet: Aneta Osuch i Arkadiusz Wierzba


Aneta Osuch - absolwentka filozofii na Wydziale Nauk Społecznych (Uniwersytet Wrocławski), aktualnie kończy psychologię (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS). Posiada uprawnienia pedagogiczne. Absolwentka Szkoły Trenerów Umiejętności Społecznych i II edycji Szkoły Trenerów Edukacji Globalnej; uczestniczka szkoleń i warsztatów organizowanych przez organizacje zajmujące się edukacją globalną i społeczną, m.in. Instytut Globalnej Odpowiedzialności. Współpracuje z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego jako trenerka antydyskryminacyjna, udziela wsparcia psychologicznego osobom doświadczającym dyskryminacji. Edukatorka EkoCentrum Wrocław.
 
Arkadiusz Wierzba – z wykształcenia polonista i kulturoznawca, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studiował także filozofię. Tłumacz języka czeskiego i słowackiego, trener i edukator. Od 2013 roku współpracuje z Fundacją EkoRozwoju jako koordynator ds. PR i edukator. Ukończył II edycję Szkoły Trenerów Edukacji Globalnej, a także Szkołę Trenerów Umiejętności Społecznych. Uczestnik szkoleń i warsztatów dotyczących edukacji globalnej i antydyskryminacyjnej organizowanych m.in. przez Instytut Globalnej Odpowiedzialności. Współautor założeń programowych, materiałów edukacyjnych i scenariuszy warsztatów antydyskryminacyjnych oraz programu Laboratorium Edukacji Globalnej. Współpracuje z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego jako trener antydyskryminacyjny. Edukator EkoCentrum Wrocław.

Udział w warsztacie jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Organizator poinformuje o udziale w warsztatach. Czas trwania: 4 godziny.

„Warsztaty otwarte w regionie” to cykl warsztatów realizowany w instytucjach partnerskich programu „Bardzo Młoda Kultura: Wielkopolska!” we współpracy z Centrum Praktyk Edukacyjnych.
Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury, Miasta Poznań oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Program "Bardzo Młoda Kultura: Wielkopolska!" jest realizowany przez Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura 2019-2021.