ZAMEK Culture Centre

„Kadry Kultury” to program skierowany do pracowników/pracownic poznańskich instytucji kultury, organizacji pozarządowych, jak i osób pracujących w obszarze edukacji kulturowej, który ma na celu podnoszenie kompetencji poprzez udział w szkoleniach z ekspertkami/ekspertami.

Wiosenna część programu będzie dotyczyć wykorzystywania kultury do działań poświęconych wielokulturowości. Podczas 4 warsztatów i 2 webinariów zostaną podjęte zagadnienia:
- programowania wydarzeń międzykulturowych,
- włączania osób z grup marginalizowanych w działania kulturalne,
- budowania sieci wsparcia dla osób migranckich,
- budowania strategii komunikacyjnych i promocyjnych z uwzględnieniem grup mniejszościowych,
- projektowania działań kulturalnych z mniejszością ukraińską

Szczegółowe informacje o możliwości udziału w nadchodzących szkoleniach znajdziecie poniżej

Jeśli macie pytania napiszcie do nas na adres kadrykultury@ckzamek.pl

Opis grafiki: Grafika na szarym tle, przecięta kolorowymi liniami w poziomie i geometrycznymi kształtami w pionie. Na środku ilustracji znajduje się biały napis SZKOLENIA DLA KADR KULTURY, a pod nim umieszczono czarne logotypy: CK ZAMEK, Poznański Program Edukacji Kulturalnej, Poznań Wspiera, Poznań

Nadzchodzące warsztaty

Kadry Kultury realizuje Wydział Kultury Miasta Poznania oraz Centrum Kultury ZAMEK w ramach Poznańskiego Programu Edukacji Kulturowej

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information