ZAMEK Culture Centre

„Kadry Kultury” to program skierowany do pracowników/pracownic poznańskich instytucji kultury, organizacji pozarządowych, jak i osób pracujących w obszarze edukacji kulturowej, który ma na celu podnoszenie kompetencji poprzez udział w szkoleniach z ekspertkami/ekspertami.

Wiosenna część programu będzie dotyczyć wykorzystywania kultury do działań poświęconych wielokulturowości. Podczas 4 warsztatów i 2 webinariów zostaną podjęte zagadnienia:
- programowania wydarzeń międzykulturowych,
- włączania osób z grup marginalizowanych w działania kulturalne,
- budowania sieci wsparcia dla osób migranckich,
- budowania strategii komunikacyjnych i promocyjnych z uwzględnieniem grup mniejszościowych,
- projektowania działań kulturalnych z mniejszością ukraińską

Szczegółowe informacje o możliwości udziału w nadchodzących szkoleniach znajdziecie poniżej

Jeśli macie pytania napiszcie do nas na adres kadrykultury@ckzamek.pl

Opis grafiki: Grafika na szarym tle, przecięta kolorowymi liniami w poziomie i geometrycznymi kształtami w pionie. Na środku ilustracji znajduje się biały napis SZKOLENIA DLA KADR KULTURY, a pod nim umieszczono czarne logotypy: CK ZAMEK, Poznański Program Edukacji Kulturalnej, Poznań Wspiera, Poznań

Nadzchodzące warsztaty

Kadry Kultury realizuje Wydział Kultury Miasta Poznania oraz Centrum Kultury ZAMEK w ramach Poznańskiego Programu Edukacji Kulturowej