ZAMEK Culture Centre

Kultura włączająca - warsztaty z Ukraińskim Domem

W ramach spotkania poruszone zostaną kwestie przygotowywania oferty kulturalnej dla społeczności ukraińskiej oraz włączania osoby z Ukrainy do  działań animacyjnych. Prowadzące opowiedzą, jak działa jedna z największych organizacji migranckich w Polsce i jednocześnie ośrodek życia kulturalnego w Warszawie. Wspólnie z osobami uczestniczącymi pokażą jak tworzyć bezpieczną przestrzeń spotkań i działań kulturalnych dla obu społeczności: polskiej i ukraińskiej.


REJESTRACJA

Klauzula dot. przetwarzania danych osobowych
Warsztat poprowadzą go dwie aktywistki Ukraińskiego Domu w Warszawie: 

 

Ivanna Kyliushyk – politolożka, badaczka, łączy działalność naukową z działalnością w sektorze pozarządowym. Zajmuje się badaniami dotyczącymi problematyki współczesnych procesów migracyjnych. Jej zainteresowania badawcze dotyczą migracji ukraińskiej, inkluzji i partycypacji politycznej cudzoziemców, polityk migracyjnych i integracyjnych. Pochodzi z Ukrainy, do Warszawy przyjechała w 2015 roku na studia magisterskie, a obecnie pisze pracę doktorską. Koordynatorka Ukraińskiego Domu jako miejsca spotkań i wydarzeń kulturalnych, związana z Fundacją Nasz Wybór od 2017 roku , od 3 lat tworzy i realizuje program kulturalny Ukraińskiego Domu – wystawy, koncerty, spotkania autorskie, pokazy filmowe, prezentacje książek, spotkania informacyjne i td.

 

Elżbieta Świdrowska – socjolożka, związana z sektorem pozarządowym. Ewaluatorka i koordynatorka projektów współpracy rozwojowej w środowiskach wielokulturowych krajów Azji Centralnej i Kaukazu. Badaczka działań społecznych w Polsce - lokalnych programów kulturalnych, edukacyjnych, programów integracyjnych dla migrantów/migrantek i uchodźców/uchodźczyń. Z Ukrainą związana od czasów Pomarańczowej Rewolucji w 2004 r i Rewolucji Godności w 2014 r., realizowała badania terenowe wśród ukraińskich NGO, wspierała ukraińskie władze lokalne w planowaniu lokalnych polityk. Z Fundacją Nasz Wybór zaprzyjaźniona od lat, a zawodowa związana od 25 lutego 2022. Odpowiada za współpracę z organizacjami i partnerami lokalnymi, w tym instytucjami kultury. 


Opis grafiki: Grafika na bladoróżowym tle, przecięta kolorowymi liniami w poziomie i geometrycznymi kształtami w pionie. Na środku ilustracji znajduje się biały napis SZKOLENIA DLA KADR KULTURY, a pod nim umieszczono czarne logotypy: CK ZAMEK, Poznański Program Edukacji Kulturalnej, Poznań Wspiera, Poznań

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information