ZAMEK Culture Centre

Kultura włączająca - warsztaty z Ukraińskim Domem

W ramach spotkania poruszone zostaną kwestie przygotowywania oferty kulturalnej dla społeczności ukraińskiej oraz włączania osoby z Ukrainy do  działań animacyjnych. Prowadzące opowiedzą, jak działa jedna z największych organizacji migranckich w Polsce i jednocześnie ośrodek życia kulturalnego w Warszawie. Wspólnie z osobami uczestniczącymi pokażą jak tworzyć bezpieczną przestrzeń spotkań i działań kulturalnych dla obu społeczności: polskiej i ukraińskiej.


REJESTRACJA

Klauzula dot. przetwarzania danych osobowych
Warsztat poprowadzą go dwie aktywistki Ukraińskiego Domu w Warszawie: 

 

Ivanna Kyliushyk – politolożka, badaczka, łączy działalność naukową z działalnością w sektorze pozarządowym. Zajmuje się badaniami dotyczącymi problematyki współczesnych procesów migracyjnych. Jej zainteresowania badawcze dotyczą migracji ukraińskiej, inkluzji i partycypacji politycznej cudzoziemców, polityk migracyjnych i integracyjnych. Pochodzi z Ukrainy, do Warszawy przyjechała w 2015 roku na studia magisterskie, a obecnie pisze pracę doktorską. Koordynatorka Ukraińskiego Domu jako miejsca spotkań i wydarzeń kulturalnych, związana z Fundacją Nasz Wybór od 2017 roku , od 3 lat tworzy i realizuje program kulturalny Ukraińskiego Domu – wystawy, koncerty, spotkania autorskie, pokazy filmowe, prezentacje książek, spotkania informacyjne i td.

 

Elżbieta Świdrowska – socjolożka, związana z sektorem pozarządowym. Ewaluatorka i koordynatorka projektów współpracy rozwojowej w środowiskach wielokulturowych krajów Azji Centralnej i Kaukazu. Badaczka działań społecznych w Polsce - lokalnych programów kulturalnych, edukacyjnych, programów integracyjnych dla migrantów/migrantek i uchodźców/uchodźczyń. Z Ukrainą związana od czasów Pomarańczowej Rewolucji w 2004 r i Rewolucji Godności w 2014 r., realizowała badania terenowe wśród ukraińskich NGO, wspierała ukraińskie władze lokalne w planowaniu lokalnych polityk. Z Fundacją Nasz Wybór zaprzyjaźniona od lat, a zawodowa związana od 25 lutego 2022. Odpowiada za współpracę z organizacjami i partnerami lokalnymi, w tym instytucjami kultury. 


Opis grafiki: Grafika na bladoróżowym tle, przecięta kolorowymi liniami w poziomie i geometrycznymi kształtami w pionie. Na środku ilustracji znajduje się biały napis SZKOLENIA DLA KADR KULTURY, a pod nim umieszczono czarne logotypy: CK ZAMEK, Poznański Program Edukacji Kulturalnej, Poznań Wspiera, Poznań