ZAMEK Culture Centre

Jak uczyć empatii i promować wielokulturowość? Warsztaty z Salam Lab

Wszechobecne dziś czarno-białe schematy myślenia o zjawiskach migracji na świecie, o grupach mniejszościowych żyjących w Polsce, prowadzą do wzrostu przemocy i nienawiści. Co możemy zrobić, by kształtować w sobie i w innych postawy szacunku i zrozumienia dla drugiego człowieka? Jak wzmocnić empatię oraz zdolność do przyjęcia „perspektywy innego” w naszych społecznościach? Podczas warsztatów zastanowimy się, jak działalność kulturalna może odpowiadać na wyzwania związane z przekształcaniem homogenicznego etnicznie i kulturowo kraju w wielokulturową społeczność.

Rejestracja

Klauzula dot. przetwarzania danych osobowych

HARMONOGRAM

11:00-12:30 – Rozmowy o migracjach – jak stereotypy kształtują nasz obraz 

rzeczywistości

12:30-12:45 – przerwa 

12:45-14:15 – Żywa Biblioteka jako forma angażowania mniejszości w działania na 

rzecz budowania społeczeństwa wielokulturowego

14:15-14:30 – przerwa

14:30-15:00 – Podsumowanie, sesja Q&A 


OSOBA PROWADZĄCA

Monika Zielińska – absolwentka Kulturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym AGH w Krakowie. Edukatorka i trenerka edukacji globalnej od 2016 roku. Koordynatorka Działu Edukacyjnego w Stowarzyszeniu Laboratorium Działań dla Pokoju Salam Lab. Absolwentka wielu kursów i szkoleń z zakresu edukacji globalnej i ekologicznej organizowanych m.in. przez Ośrodek Działań Ekologicznych “Źródła”, Polską Akcję Humanitarną oraz Instytut Globalnej Odpowiedzialności.

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information