ZAMEK Culture Centre

Jak uczyć empatii i promować wielokulturowość? Warsztaty z Salam Lab

Wszechobecne dziś czarno-białe schematy myślenia o zjawiskach migracji na świecie, o grupach mniejszościowych żyjących w Polsce, prowadzą do wzrostu przemocy i nienawiści. Co możemy zrobić, by kształtować w sobie i w innych postawy szacunku i zrozumienia dla drugiego człowieka? Jak wzmocnić empatię oraz zdolność do przyjęcia „perspektywy innego” w naszych społecznościach? Podczas warsztatów zastanowimy się, jak działalność kulturalna może odpowiadać na wyzwania związane z przekształcaniem homogenicznego etnicznie i kulturowo kraju w wielokulturową społeczność.

Rejestracja

Klauzula dot. przetwarzania danych osobowych

HARMONOGRAM

11:00-12:30 – Rozmowy o migracjach – jak stereotypy kształtują nasz obraz 

rzeczywistości

12:30-12:45 – przerwa 

12:45-14:15 – Żywa Biblioteka jako forma angażowania mniejszości w działania na 

rzecz budowania społeczeństwa wielokulturowego

14:15-14:30 – przerwa

14:30-15:00 – Podsumowanie, sesja Q&A 


OSOBA PROWADZĄCA

Monika Zielińska – absolwentka Kulturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym AGH w Krakowie. Edukatorka i trenerka edukacji globalnej od 2016 roku. Koordynatorka Działu Edukacyjnego w Stowarzyszeniu Laboratorium Działań dla Pokoju Salam Lab. Absolwentka wielu kursów i szkoleń z zakresu edukacji globalnej i ekologicznej organizowanych m.in. przez Ośrodek Działań Ekologicznych “Źródła”, Polską Akcję Humanitarną oraz Instytut Globalnej Odpowiedzialności.