ZAMEK Culture Centre

Kto żyje "tuż obok"? Warsztaty z budowania relacji

Warsztaty będą poświęcone włączaniu osób marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w działania z zakresu edukacji kulturowej. W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną metody i narzędzia włączające, omówimy konkretne przykłady i dobre praktyki. Wspólnie będziemy szukać pomysłów na to, w jaki sposób angażować w działania m.in. seniorów, osoby z doświadczeniem uchodźczym, osoby bezrobotne, jak i wszystkich tych, dla których instytucje kultury mogą być przestrzenią dostępną i bezpieczną. Warsztaty będą też okazją do tego, by móc się bliżej przyjrzeć swoim instytucjom i odpowiedzieć na pytania: kto żyje "tuż obok"?; kogo u nas jeszcze nie ma i dlaczego?

REJESTRACJA

KLAUZULA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Prowadząca:

Karolina Suska - socjolożka, edukatorka, tutorka. Absolwentka Szkoły Liderów PAFW, Akademii Liderów Kultury i Szkoły Trenerów.  Stypendystka MKiDN. Aktywnie działa w organizacjach działających na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także skupia się na rozwoju lokalnej współpracy z kobietami z ośrodka dla uchodźców. Czynnie i nieustannie zajmuje się pisaniem i realizacją projektów społeczno-kulturalnych. Tutorka m.in. w projekcie Włączone, Akademii Animatorek Społecznych oraz w Akademii Kobiecej Partycypacji. Przez ostatnie 10 lat dyrektorka instytucji kultury. Nagradzana na poziomie lokalnym i krajowym za swoją aktywność społeczną i kulturalną.


This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information