ZAMEK Culture Centre

Kto żyje "tuż obok"? Warsztaty z budowania relacji

Warsztaty będą poświęcone włączaniu osób marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w działania z zakresu edukacji kulturowej. W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną metody i narzędzia włączające, omówimy konkretne przykłady i dobre praktyki. Wspólnie będziemy szukać pomysłów na to, w jaki sposób angażować w działania m.in. seniorów, osoby z doświadczeniem uchodźczym, osoby bezrobotne, jak i wszystkich tych, dla których instytucje kultury mogą być przestrzenią dostępną i bezpieczną. Warsztaty będą też okazją do tego, by móc się bliżej przyjrzeć swoim instytucjom i odpowiedzieć na pytania: kto żyje "tuż obok"?; kogo u nas jeszcze nie ma i dlaczego?

REJESTRACJA

KLAUZULA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Prowadząca:

Karolina Suska - socjolożka, edukatorka, tutorka. Absolwentka Szkoły Liderów PAFW, Akademii Liderów Kultury i Szkoły Trenerów.  Stypendystka MKiDN. Aktywnie działa w organizacjach działających na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także skupia się na rozwoju lokalnej współpracy z kobietami z ośrodka dla uchodźców. Czynnie i nieustannie zajmuje się pisaniem i realizacją projektów społeczno-kulturalnych. Tutorka m.in. w projekcie Włączone, Akademii Animatorek Społecznych oraz w Akademii Kobiecej Partycypacji. Przez ostatnie 10 lat dyrektorka instytucji kultury. Nagradzana na poziomie lokalnym i krajowym za swoją aktywność społeczną i kulturalną.