ZAMEK Culture Centre

WSPÓŁDZIAŁANIE W KULTURZE 2020 / Bardzo Młoda Kultura: Wielkopolska!

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI  „WSPÓŁDZIAŁANIE W KULTURZE”

Z DNIA 2.11.2020

 

I.                    Zebranie komisji.

II.                 W obradach komisji wzięli udział: Ewelina Banaszek, Katarzyna Chajbos, Bartek Lis, Adrianna Sołtysiak, Jakub Walczyk.

III.               Przewodniczącym komisji został Jakub Walczyk.

IV.               Komisja spotkała się w celu podjęcia decyzji o rezygnacji przyznania stypendium Weronice Szklarskiej w ramach „Współdziałanie w kulturze 2020”.

V.                 Szczegółowa dyskusja dotycząca powodów rezygnacji.

VI.               Głosowanie komisji.

VII.            Komisja podjęła decyzje o rezygnacji przyznania stypendium.

VIII.          Podjęcie decyzji o rozdysponowaniu środków ze stypendium (2000 PLN) przypisanych Weronice Szklarskiej do pozostałych projektów w ramach Współdziałanie w kulturze 2020”.

IX.               Zakończenie zebrania komisji.