ZAMEK Culture Centre

Szkolenie z pisania wniosków / „KONWERSJA CYFROWA DOMÓW KULTURY" / WARSZTATY OTWARTE / BMK: Wielkopolska!

Ważnym zadaniem programu Bardzo Młoda Kultura: Wielkopolska! jest rozwój kompetencji i umiejętności osób w ramach prowadzenia działań z zakresu edukacji kulturowej w placówkach kultury, w których pracują.

Jednym ze sposobów na rozwinięcie tych kompetencji jest sięganie po różne granty.  Sami i same dobrze wiemy, że pisanie wniosków często przypomina przygotowywanie się do olimpiady sportowej, zabierając mnóstwo czasu i energii. 

W ramach Sieci Partnerów BMK, którą z różnymi instytucjami kultury i edukacji współtworzymy, organizujemy szkolenie dotyczące pisania wniosków, które skupiać się będzie wokół niedawno ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury konkursu Konwersja cyfrowa domów kultury”

Szczegóły tutaj: https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/granty/konwersja-cyfrowa-domow-kultury/aktualnosci/konkurs-grantowy-nabor

Dwudniowe szkolenie online poprowadzi dla nas Magdalena Krasowska* z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego [https://frsi.org.pl/].

Plan szkolenia:

1. Diagnoza instytucji: kierunki rozwoju, realizowane działania, grupy odbiorców. Wpływ pandemii COVID-19 na bieżącą działalność.

2. Jak przeciwdziałać skutkom pandemii w naszych działaniach: rewizja planu wydarzeń i narzędzi pracy z odbiorcami. Sformułowanie nowego katalogu zadań dla instytucji.

3. Jak przygotować się do nowego formatu działań naszej instytucji? Zaprojektowanie cyklu edukacyjnego dla pracowników, określenie jego celów, korzyści oraz wpływu na pracę z naszymi odbiorcami.

4. Promocja „nowej instytucji online”

5. Specyficzne zagadnienia związane z dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami.

6. Przygotowanie planu działań, i, na jego podstawie harmonogramu.

7. Budżet projektu.


Terminy szkolenia:

29 .04. | g. 13-17

4.05. | g. 12-16.30


Jeśli:

jesteś zainteresowana/zainteresowany wzięciem udziału w naszym szkoleniu,

przygotowywałaś/przygotowywałeś się do zgłaszania swojego wniosku na grant z Narodowego Centrum Kultury Konwersja cyfrowa domów kultury"

i działasz w domu/centrum/instytucji kultury na terenie Wielkopolski,

to zachęcamy do zgłoszeń. 

Tutaj link do formularza zgłoszeniowego: FORMULARZ GŁOSZENIOWY ➡ KLIKNIJ

Jeśli jesteś osobą posługującą się PJM, prosimy o zaznaczenie potrzeby  tłumaczenia w formularzu zgłoszeniowym.

Na zgłoszenia czekamy do 27 kwietnia.

*Magdalena Krasowska od przeszło 15 lat tworzy, pisze i realizuje projekty: początkowo artystyczne, kulturalne, aktualnie o profilu edukacyjnym. Pozyskuje fundusze ze źródeł zewnętrznych: publicznych i prywatnych, ogólnopolskich i europejskich. Projektuje procesy, które pozwalają na uruchomienie zaangażowania w sprawy lokalne, myślenie krytyczne i kreatywne rozwiązywanie problemów. W FRSI zajmuje się uruchomieniem programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny” jako koordynatorka części dotyczącej budowania umiejętności organizacji pozarządowych. Wierzy w moc uczenia się, szczególnie przez całe życie.