ZAMEK Culture Centre

#ZAMEKONLINE: Wprowadzenie: jak realizować działania z zakresu animacji społeczno-kulturowej?

Webinar jest częścią cyklu "ABC Edukacji Kulturowej. Szkolenia dla Kadr Kultury", który powstał z myślą o wszystkich osobach kierujących swoje oferty do konkursu Urzędu Miasta Poznania z obszaru „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, priorytetu nr 2 – działania z zakresu edukacji kulturowej. Zapraszamy do oglądania!