ZAMEK Culture Centre

(NIE)NOWE PUBLICZNOŚCI: Seniorzy a uczestnictwo w kulturze podczas pandemii

Dyskusja online z udziałem:

_Mileny Bajer (Wawerskie Centrum Kultury w Warszawie),

_Marty Białek (Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"),

_Bartka Lisa (Centrum Praktyk Edukacyjnych w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu),

_Doroty Piwowarczyk (Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT – Brama Poznania).


Prowadzenie: Agnieszka Maciejewska (Stowarzyszenie Na Tak)

PJM: Marta Jaroń

Q&A: Katarzyna Chajbos


Nasz cykl „(nie)nowe publiczności” realizowany od 2019 roku przerwała pandemia. W marcu mieliśmy się zgromadzić w Zamku i podyskutować o seniorach, w tym starszych osobach o ograniczonej samodzielności, jako uczestnikach kultury. Chcieliśmy pochylić się nad wynikami rozmaitych badań, w tym tych przygotowanych w minionym roku przez zespół Centrum Praktyk Edukacyjnych – porozmawiać o potrzebach seniorów i zadaniach, jakie stoją przed publicznymi instytucjami kultury. Wiadomo, jak to się skończyło. Zostaliśmy w domach i stopniowo zaczęliśmy przekonywać się do „kultury online”, trochę zapominając, że nie wszyscy i wszystkie tak łatwo mogą skorzystać „z tej bramki”.


Na ile seniorzy to faktycznie osoby wykluczone cyfrowo? Czy zapomnieliśmy o ich obecności w naszej „pandemicznej” działalności? Do czego można używać/wykorzystywać kulturę w pracy ze starszymi osobami, i czy możemy sobie wyobrazić („na ten niepewny czas”) inne, zdalne-bezkontaktowe formy (współ)pracy niż tylko przez internet? Zapraszamy do dyskusji! Dołączajcie do nas na FB. Oglądajcie/słuchajcie i komentujcie. Spotkanie będzie tłumaczone na Polski Język Migowy.


Program i koncepcja: Bartek Lis


/// Z lewej strony grafiki, na niebieskiej płaszczyźnie napisano dużymi literami: „Seniorzy a uczestnictwo w kulturze podczas pandemii”. W prawym górnym rogu jest przechylony, czerwony prostokąt na którym znalazła się nazwa całego cyklu: „(nie)nowe publiczności”. Obok – po lewej stronie – umieszczono ikonkę przedstawiającą dwie dłonie – symbol „migania”, czyli tłumaczenia dla osób Głuchych na Polski Język Migowy. Na dole grafiki, po prawej stronie, znalazły się logotypy organizatorów: Centrum Praktyk Edukacyjnych, Centrum Kultury Zamek i Miasta Poznania.