ZAMEK Culture Centre

Wiedza i zmiana: drugie seminarium interdyscyplinarne

Zapraszamy na drugie interdyscyplinarne seminarium naukowe poświęcone społecznym obiegom wiedzy akademickiej - "Wiedza i zmiana".

W trakcie seminarium badaczki i badacze z różnych ośrodków akademickich (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Śląski oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika) podejmą dyskusję nad formami i celami uspołeczniania wiedzy akademickiej. Będziemy rozmawiać o roli i miejscu wiedzy akademickiej w warunkach neoliberalizacji uniwersytetu, zastanowimy się, jak edukacja prowadzona na uczelniach, ale i poza nimi może wspierać i rozwijać krytyczne i zaangażowane formy uczestnictwa w kulturze.