ZAMEK Culture Centre

III DNI ANTYDYSKRYMINACJI\„Budujemy dialog w klasie”\warsztat metodyczny

W ramach III Dni Antydyskryminacji zapraszamy na warsztat metodyczny „Budujemy dialog w klasie”, organizowany przez Centrum Praktyk Edukacyjnych działającego w Centrum Kultury ZAMEK. Warsztaty potrwają od g. 12 do g. 15.30.

Warsztat poprowadzi dr Marcela Kościańczuk – autorka scenariusza z tomu Sprawiedliwość społeczna w „Poradniku metodycznym”.

Zapraszamy na warsztat metodyczny z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy w szkole. Warsztat będzie realizowany dla uczniów i uczennic jednej klasy. Na warsztat w roli obserwatorek i obserwatorów zapraszamy:
- nauczycielki i nauczycieli,
- edukatorów i edukatorki,
- osoby pracujące z młodzieżą,
- rodziców.

„Budujemy dialog w klasie” to warsztat realizowany przez Marcelę Kościańczuk w wielkopolskich szkołach, w ramach profilaktyki zachowań przemocowych. Jest ściśle powiązany z nauką wartości obywatelskich, wspólnej odpowiedzialności, nauki komunikacji i akceptacji różnorodności. Jedna część poświęcona zostanie działaniom z klasą. Druga będzie analizą w formie rozmowy z uczestniczkami i uczestnikami obserwującymi.

Cel warsztatu: zmniejszenie się przemocy rówieśniczej, zwiększenie otwartości na różnorodność i akceptacji różnic. Nauczyciele mogą dzięki warsztatom zdiagnozować potrzeby swoich wychowanków, zobaczyć ich trudności, a także zainspirować się w poszukiwaniu rozwiązań.

„Warsztat metodyczny” nawiązuje do publikacji Centrum Praktyk Edukacyjnych „Poradnik Metodyczny”, w której zaproponowaliśmy różnorodne działania z obszarów nazwanych: sprawiedliwość społeczna, życie niecodzienne, bunt wyobraźni, pamięć kulturowa. Mamy nadzieję, że gotowe scenariusze zajęć posłużą do inspiracji w pracy z różnymi grupami. Poradnik dostępny online na stronie cpe.ckzamek.pl

dr Marcela Kościańczuk – pracuje jako wykładowca UAM oraz psychoterapeutka w nurcie systemowo-ericksonowskim. Prowadzi warsztaty z dziećmi, młodzieżą i nauczycielami. Jej praca badawcza obejmuje tematy powiązane z doświadczeniami wykluczenia, sytuacji mniejszościowej, przełamywania dyskryminacji. Obecnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną na temat współpracy psychologów i działaczy społeczno-kulturowych w obszarze pracy z mniejszościami kulturowymi w Polsce.

Na wydarzenie obowiązują zapisy. Chętnych do wzięcia udziału w warsztacie prosimy o wiadomość z imieniem i nazwiskiem na adres mailowy zapisy.dniantydyskryminacji@gmail.com (w tytule wpisać należy DIALOG W KLASIE).

Istnieje możliwość otrzymanie zaświadczenia o uczestnictwie w warsztacie – przy zgłoszeniu prosimy o zamieszczenie informacji o chęci uzyskania w/w zaświadczenia.