ZAMEK Culture Centre

Matematyczne Laboratorium Kultury.\IV Seminarium Naukowe

Zakład Działań Twórczych w Przestrzeni Społecznej Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Szkoła Podstawowa nr 2 w Plewiskach, Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu oraz Centrum Praktyk Edukacyjnych w Poznaniu mają przyjemność zaprosić na IV Seminarium Naukowe pt. „Matematyczne Laboratorium Kultury”, które odbędzie się dnia 29 stycznia 2019 roku o g. 12 w Centrum Kultury ZAMEK, ul. Św. Marcin 80/82.

Matematyczne Laboratorium Kultury składać się będzie z dwóch równoległych części:

1. Konkurs ma nietypową formę, ponieważ startujący w nim uczeń nie korzysta bezpośrednio z wcześniej zdobytej wiedzy. Ważna jest umiejętność słuchania i przetwarzania informacji.

29.01. | g. 12 | Scena Nowa

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych województwa wielkopolskiego. Celem seminarium jest propagowanie i rozwijanie kultury matematycznej oraz motywowanie nauczycieli do pracy z młodymi pasjonatami. 

Konkurs przygotowują nauczycielki matematyki:

_ mgr Iwona Zientera - Szkoła Podstawowa nr 2 w Plewiskach,
_ mgr Aneta Bielecka - Szkoła Podstawowa nr 2 w Plewiskach
.

2. Seminarium skierowane jest do nauczycieli zaangażowanych w pracę z młodymi pasjonatami matematyki.

29.01. | g. 12.30 | Sala Prób

Prelegenci:

prof. UAM dr hab. Jędrzej Stępak (WSE UAM), prof. zw. dr hab. Małgorzata Cywińska (WSE UAM), dr hab. Michał Klichowski (WSE UAM), dr Tomasz Przybyła (WSE UAM), dr Bartłomiej Bzdęga (WMiI UAM), mgr Kinga Kolczyńska-Przybycień (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Poznaniu), mgr Agata Olędrzyńska (Centrum Nauczania MathRiders Poznań Grunwald), mgr Magdalena Kuśnierek (Centrum Nauczania MathRiders Poznań Piątkowo)

IV Seminarium Naukowe pt. Matematyczne Laboratorium Kultury zostało objęte Patronatem Honorowym przez:

_ Panią Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. zw. dr hab. Agnieszkę Cybal-Michalską,
_ Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Jerzego Kaczorowskiego,

_ Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Panią Elżbietę Leszczyńską,

_ Wójta Gminy Komorniki Pana Jana Brody,

_ Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach Panią dr Marlenę Woźniak.

 Plakat