ZAMEK Culture Centre

Ćwiczenia z pamięci - warsztaty metodyczne

ĆWICZENIA Z PAMIĘCI – warsztaty metodyczne, o możliwościach i pułapkach wybiórczego pamiętania.

7.11 .| g. 16-19.15 – Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu

prowadzenie: Ludomir Franczak, autor scenariusza z tomu „Pamięć kulturowa” w „Poradniku Metodycznym”.

Jakie możliwości niesie ze sobą ludzka zdolność wybiórczego pamiętania? Jakie działania możemy podjąć, aby uczulić innych na niebezpieczeństwa płynące z manipulowania informacjami?

Warsztaty dotyczą ogólnie pojętej problematyki pamięci i manipulacji informacją. Mają za zadanie uzmysłowić uczestniczkom i uczestnikom zawodność ludzkiej pamięci, która nieustannie jest weryfikowana przez różne źródła. 

WARSZTATY METODYCZNE to cykl poświęcony publikacji „Poradnik Metodyczny”, na który zapraszamy:
__ nauczycieli i nauczycielki,
__ animatorów i animatorki,
__ edukatorów i edukatorki,
__ osoby poszukujące inspiracji do lokalnych działań.

Będziemy rozmawiać o gotowych scenariuszach zajęć, o metodologii, która się za nimi kryje, o potrzebach społeczności lokalnej i drodze do realizacji lokalnych działań z zakresu edukacji kulturowej.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy.

Chęć udziału w wybranym warsztacie prosimy zgłaszać na maila: e.banaszek@ckzamek.pl, w tytule wpisując WARSZTATY METODYCZNE, w treści maila wpisując:

Zgłaszam chęć udziału w warsztacie w ……………….. (należy podać miejsce warsztatów, np. Poznań) w dniu …….. (należy podać termin warsztatu, np. 7.11.2018 r.). Zapoznałam/em się z Regulaminem warsztatów. Podpis (należy podać imię i nazwisko).

Regulamin oraz klauzula informacyjna związana z przetwarzaniem danych osobowych dostępne są na stronie: http://ckzamek.pl/wydarzenia/3834-warsztaty-metodyczne/

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information